Embed

KUBBETÜ’S-SAHRA

KUBBETÜ’S-SAHRA Kubbetü’s-Sahra Kudüs'te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen bir “kaya” üzerine Emeviler devrinde inşa edilen ortası kubbeli sekizgen bina. Yakınındaki Mescid-i Aksa ve Ömer Camii ile karıştırılmamalıdır. İslam mimarîsinde bilinen ilk kubbeli eserlerden olan Kubbetü’s-Sahra, Emevi Halifesi Abdülmelik devrinde 687-691 yılları arasında inşa edilmiştir. Binanın iç yüzeyi ve kubbesi Kuran-i kerim’den surelerle ve çeşitli motiflerle süslenmiştir. Türk Müslümanlar yaygın olarak yapının içindeki Muallak Taşının havada durduğuna inanırlar. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, Muallak Kayasını havada gören hamile kadınların hayretten, şaşkınlıktan ve dehşetten çocuklarını düşürdüğünü söylemiştir. Fakat şimdi Muallak Kayasının Müslümanlar tarafından havada durduğu düşünülse de Haremü’ş-Şerif'teki yapıların altında kaldığından gözükmemektedir.... ...


Kaynak : kaosunefendisi.blogcu.com

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !